Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
JLPT Practice Test N1 (Advanced Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N1 (Advanced Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N2 (Pre-Advanced Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N2 (Pre-Advanced Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N3 (Intermediate Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N3 (Intermediate Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N4 (Elementary Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N4 (Elementary Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N5 (Basic Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N5 (Basic Level)

11 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
Bí quyết chiến đấu với phần thi đọc hiểu của bài JLPT
Pro Courses

Bí quyết chiến đấu với phần thi đọc hiểu của bài JLPT

Instructor: NIPPON★GO
Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~ものの
Pro Courses

Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~ものの

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜どころか~も~ない
Pro Courses

Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜どころか~も~ない

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Ôn tập Ngữ pháp JLPT N4 và bài tập thực hành
Pro Courses

Ôn tập Ngữ pháp JLPT N4 và bài tập thực hành

7h 19m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N2 Ngữ Pháp
Pro Courses

Học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N2 Ngữ Pháp

10h 43m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật N3 Luyện thi JLPT Ngữ pháp
Pro Courses

Học tiếng Nhật N3 Luyện thi JLPT Ngữ pháp

3h 53m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4
Pro Courses

Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

4h 32m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N5
Pro Courses

Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N5

3h 32m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
みんなの日本語をマスター (第26課~第50課)
Pro Courses

みんなの日本語をマスター (第26課~第50課)

6h 54m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
耳から覚える日本語能力試験N3~ 880 語彙 (例文付き)
Pro Courses

耳から覚える日本語能力試験N3~ 880 語彙 (例文付き)

5h 31m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
みんなの日本語をマスター (第1課~第25課)
Pro Courses

みんなの日本語をマスター (第1課~第25課)

8h 10m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
[Nhập môn tiếng Nhật] Làm quen với bảng chữ cái Hiragana
Pro Courses

[Nhập môn tiếng Nhật] Làm quen với bảng chữ cái Hiragana

1h 32m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách làm bài Đọc hiểu JLPT N4 và thực hành
Pro Courses

Cách làm bài Đọc hiểu JLPT N4 và thực hành

1h 10m Video Course
Instructor: NIPPON★GO