Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Cách làm bài Đọc hiểu JLPT N4 và thực hành
Pro Courses

Cách làm bài Đọc hiểu JLPT N4 và thực hành

1h 10m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
みんなの日本語をマスター (第1課~第25課)
Pro Courses

みんなの日本語をマスター (第1課~第25課)

8h 10m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Khác biệt giữa ngôn ngữ của nam giới và nữ giới
Pro Courses

Khác biệt giữa ngôn ngữ của nam giới và nữ giới

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách dùng にくい - づらい - がたい trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách dùng にくい - づらい - がたい trong tiếng Nhật

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Các đại từ nhân xưng trong tiếng Nhật
Pro Courses

Các đại từ nhân xưng trong tiếng Nhật

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ②
Pro Courses

Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ②

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ①
Pro Courses

Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ①

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cụm từ tiếng Nhật thể hiện sự ngạc nhiên
Pro Courses

Cụm từ tiếng Nhật thể hiện sự ngạc nhiên

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách dùng từ いい trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách dùng từ いい trong tiếng Nhật

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách nói Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách nói Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật

8m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Bộ 3 từ đa nghĩa すみません - 大丈夫 - 結構
Pro Courses

Bộ 3 từ đa nghĩa すみません - 大丈夫 - 結構

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách nói Đúng - Có - Vâng - Không
Pro Courses

Cách nói Đúng - Có - Vâng - Không

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giới thiệu văn hoá công sở Nhật Bản cơ bản
Pro Courses

Giới thiệu văn hoá công sở Nhật Bản cơ bản

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Phỏng vấn xin việc làm thêm và chính thức
Pro Courses

Phỏng vấn xin việc làm thêm và chính thức

11m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với nhân viên điện nước và internet
Pro Courses

Nói chuyện với nhân viên điện nước và internet

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giao tiếp khi đi thuê nhà ở Nhật
Pro Courses

Giao tiếp khi đi thuê nhà ở Nhật

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giao tiếp khi mở tài khoản ngân hàng và mua điện thoại
Pro Courses

Giao tiếp khi mở tài khoản ngân hàng và mua điện thoại

9m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật dùng khi làm các thủ tục hành chính
Pro Courses

Tiếng Nhật dùng khi làm các thủ tục hành chính

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với quản lý và đồng nghiệp tại nơi làm thêm
Pro Courses

Nói chuyện với quản lý và đồng nghiệp tại nơi làm thêm

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với khách hàng tại nơi làm thêm
Pro Courses

Nói chuyện với khách hàng tại nơi làm thêm

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với thầy cô tại trường học
Pro Courses

Nói chuyện với thầy cô tại trường học

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật thường dùng tại nhà ga với JR pass
Pro Courses

Tiếng Nhật thường dùng tại nhà ga với JR pass

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật thường dùng khi đi mua sắm
Pro Courses

Tiếng Nhật thường dùng khi đi mua sắm

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO