Prepare for tests(Pro Course)

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ①
Pro Courses

Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ①

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ②
Pro Courses

Giao tiếp tiếng Nhật cùng từ tượng thanh và tượng hình ②

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Các đại từ nhân xưng trong tiếng Nhật
Pro Courses

Các đại từ nhân xưng trong tiếng Nhật

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách dùng にくい - づらい - がたい trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách dùng にくい - づらい - がたい trong tiếng Nhật

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Khác biệt giữa ngôn ngữ của nam giới và nữ giới
Pro Courses

Khác biệt giữa ngôn ngữ của nam giới và nữ giới

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Katakana người Nhật thường sử dụng ラストオーダー
Pro Courses

Katakana người Nhật thường sử dụng ラストオーダー

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Một số cách nói thú vị của người Nhật với Hán tự “目”
Pro Courses

Một số cách nói thú vị của người Nhật với Hán tự “目”

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Ôn tập Ngữ pháp JLPT N4 và bài tập thực hành
Pro Courses

Ôn tập Ngữ pháp JLPT N4 và bài tập thực hành

7h 19m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N2 Ngữ Pháp
Pro Courses

Học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N2 Ngữ Pháp

10h 43m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật N3 Luyện thi JLPT Ngữ pháp
Pro Courses

Học tiếng Nhật N3 Luyện thi JLPT Ngữ pháp

3h 53m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4
Pro Courses

Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

4h 32m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N5
Pro Courses

Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N5

3h 32m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
みんなの日本語をマスター (第1課~第25課)
Pro Courses

みんなの日本語をマスター (第1課~第25課)

8h 10m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách làm bài Đọc hiểu JLPT N4 và thực hành
Pro Courses

Cách làm bài Đọc hiểu JLPT N4 và thực hành

1h 10m Video Course
Instructor: NIPPON★GO