Prepare for tests(Pro Course)

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Nhật
Pro Courses

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Nhật

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật thường dùng trong nhà hàng/quán ăn
Pro Courses

Tiếng Nhật thường dùng trong nhà hàng/quán ăn

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật dùng khi trình báo mất hoặc quên đồ
Pro Courses

Tiếng Nhật dùng khi trình báo mất hoặc quên đồ

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Những câu nói thường gặp khi đi khám bệnh tại Nhật Bản
Pro Courses

Những câu nói thường gặp khi đi khám bệnh tại Nhật Bản

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật thường gặp tại địa điểm tham quan du lịch
Pro Courses

Tiếng Nhật thường gặp tại địa điểm tham quan du lịch

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật thường dùng tại sân bay
Pro Courses

Tiếng Nhật thường dùng tại sân bay

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật giao tiếp trong khách sạn khi đi du lịch
Pro Courses

Tiếng Nhật giao tiếp trong khách sạn khi đi du lịch

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật thường dùng khi đi mua sắm
Pro Courses

Tiếng Nhật thường dùng khi đi mua sắm

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật thường dùng tại nhà ga với JR pass
Pro Courses

Tiếng Nhật thường dùng tại nhà ga với JR pass

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách giới thiệu bản thân trong tiếng Nhật

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với thầy cô tại trường học
Pro Courses

Nói chuyện với thầy cô tại trường học

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với khách hàng tại nơi làm thêm
Pro Courses

Nói chuyện với khách hàng tại nơi làm thêm

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với quản lý và đồng nghiệp tại nơi làm thêm
Pro Courses

Nói chuyện với quản lý và đồng nghiệp tại nơi làm thêm

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Tiếng Nhật dùng khi làm các thủ tục hành chính
Pro Courses

Tiếng Nhật dùng khi làm các thủ tục hành chính

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giao tiếp khi mở tài khoản ngân hàng và mua điện thoại
Pro Courses

Giao tiếp khi mở tài khoản ngân hàng và mua điện thoại

9m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giao tiếp khi đi thuê nhà ở Nhật
Pro Courses

Giao tiếp khi đi thuê nhà ở Nhật

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Nói chuyện với nhân viên điện nước và internet
Pro Courses

Nói chuyện với nhân viên điện nước và internet

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Phỏng vấn xin việc làm thêm và chính thức
Pro Courses

Phỏng vấn xin việc làm thêm và chính thức

11m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Giới thiệu văn hoá công sở Nhật Bản cơ bản
Pro Courses

Giới thiệu văn hoá công sở Nhật Bản cơ bản

6m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách nói Đúng - Có - Vâng - Không
Pro Courses

Cách nói Đúng - Có - Vâng - Không

7m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Bộ 3 từ đa nghĩa すみません - 大丈夫 - 結構
Pro Courses

Bộ 3 từ đa nghĩa すみません - 大丈夫 - 結構

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách nói Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách nói Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật

8m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cách dùng từ いい trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách dùng từ いい trong tiếng Nhật

4m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Cụm từ tiếng Nhật thể hiện sự ngạc nhiên
Pro Courses

Cụm từ tiếng Nhật thể hiện sự ngạc nhiên

5m Video Course
Instructor: NIPPON★GO