Share this course

Get up to 20% revenue for each qualifying new purchase you refer.
You can join the course referral program after purchasing this course.
Let's take this course now!

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top 自然なコミュニケーション Khác biệt giữa ngôn ngữ của nam giới và nữ giới
Pro Courses

Khác biệt giữa ngôn ngữ của nam giới và nữ giới

Tiếp cận với những bí quyết để có thể giao tiếp tự nhiên như người Nhật.

Đăng ký thành viên trả phí hàng tháng TẠI ĐÂY.
Tất cả nội dung được học không giới hạn chỉ với 50.000 đồng mỗi tháng!

Ngôn ngữ của nam giới và nữ giới trong tiếng Nhật khác nhau như thế nào?

Trong tiếng Nhật, ngoài khác biệt về ngôn ngữ giữa các vùng miền, độ tuổi và tính chất cuộc hội thoại thì còn có sự khác biệt về cách dùng từ giữa nam và nữ.

Việc nắm vững sự khác biệt này sẽ giúp bạn tránh được những tình huống khó xử đó!

動画内のシーン 動画内のシーン

Ưu điểm của khóa học

  • Biết các hậu tố nào trong tiếng Nhật chỉ được dùng cho nam giới, nữ giới và cả hai
  • Học một số từ vựng và các biến đổi từ đặc biệt mà có sự khác nhau giữa tiếng Nhật dùng bởi nam giới và nữ giới
  • Nâng cao khả năng giao tiếp trong các tình huống thực tế

Khoá học phù hợp với

  • Người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
  • Người dự định sang Nhật học tập, làm việc
  • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nâng cao khả năng giao tiếp

About the instructor

NIPPON★GO
Official account

Online Japanese language learning service provided by LOCOBEE Inc.
In addition to the JLPT test preparation courses, we also offer original content such as homonyms and similar words that you can learn in a short time, hints for learning Japanese, and phrases often used in life and tourism.
We will continue to work on producing content useful for international students and employees.

See more

Course content

Total
Loading