Share this course

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top 自然なコミュニケーション Cách nói Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật
Pro Courses

Cách nói Cảm ơn và Xin lỗi trong tiếng Nhật

Tiếp cận với những bí quyết để có thể giao tiếp tự nhiên như người Nhật.

Đăng ký thành viên trả phí hàng tháng TẠI ĐÂY.
Tất cả nội dung được học không giới hạn chỉ với 50.000 đồng mỗi tháng!

Dù học bất kì ngôn ngữ nào việc học cách nói cảm ơn và xin lỗi là vô cùng quan trọng.

Trong bất kì ngôn ngữ nào, Cảm ơn và Xin lỗi cũng là 2 hai từ cơ bản mà người học ngôn ngữ luôn được học từ những bài đầu tiên.

Vậy trong tiếng Nhật có những cách nào để nói Cảm ơn và Xin lỗi? Hãy cùng xem video này để tìm ra nhé.

動画内のシーン

Ưu điểm của khóa học

  • Học được 5 cách khác nhau để thể hiện sự biết ơn qua các ví dụ cụ thể
  • Học nói Xin lỗi bằng 7 cách khác nhau trong từng hoàn cảnh và mức độ nghiêm trọng ở từng ví dụ cụ thể
  • Nâng cao khả năng giao tiếp trong các tình huống thực tế

Khoá học phù hợp với

  • Người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
  • Người dự định sang Nhật học tập, làm việc
  • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nâng cao khả năng giao tiếp

About the instructor

NIPPON★GO
Official account

Online Japanese language learning service provided by LOCOBEE Inc.
In addition to the JLPT test preparation courses, we also offer original content such as homonyms and similar words that you can learn in a short time, hints for learning Japanese, and phrases often used in life and tourism.
We will continue to work on producing content useful for international students and employees.

See more

Course content

Total
Loading