Share this course

Get up to 20% revenue for each qualifying new purchase you refer.
You can join the course referral program after purchasing this course.
Let's take this course now!

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Sightseeing in Japan Tiếng Nhật thường gặp tại địa điểm tham quan du lịch
Pro Courses

Tiếng Nhật thường gặp tại địa điểm tham quan du lịch

Cùng học tiếng Nhật khi đi du lịch.

Đăng ký thành viên trả phí hàng tháng TẠI ĐÂY.
Tất cả nội dung được học không giới hạn chỉ với 50.000 đồng mỗi tháng!

Hỏi đường, mua vé, hỏi về hướng dẫn viên du lịch... là những mẫu câu tiếng Nhật hữu ích có thể học được từ video này đấy!

Tổng hợp các mẫu câu tiếng Nhật thiết thực hay sử dụng tại địa điểm tham quan du lịch.

Tham khảo để sử dụng ngay trong đời sống hàng ngày và trang bị kiến thức cho bản thân.

動画内のシーン

Ưu điểm của khóa học

  • Giúp nâng cao kĩ năng tiếng Nhật
  • Kiến thức tham khảo khi đi du lịch hoặc lưu trú tại Nhật
  • Hiểu được hội thoại tiếng Nhật thường sử dụng trong đời sống hàng ngày

Khoá học phù hợp với

  • Người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
  • Người có dự định sang Nhật học tập, làm việc
  • Người yêu thích tiếng Nhật và muốn nâng cao khả năng giao tiếp

About the instructor

NIPPON★GO
Official account

Online Japanese language learning service provided by LOCOBEE Inc.
In addition to the JLPT test preparation courses, we also offer original content such as homonyms and similar words that you can learn in a short time, hints for learning Japanese, and phrases often used in life and tourism.
We will continue to work on producing content useful for international students and employees.

See more

Course content

Total
Loading