Share this course

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Japanese Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Nhật
Pro Courses

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Nhật

Học tiếng Nhật đa dạng ở các chủ đề như Kanji, Katakana, Ngữ pháp.

Khả năng nghe tiếng Nhật sẽ được cải thiện nếu như bạn biết được nguyên nhân và giải pháp!

Tổng hợp nguyên nhân và các giải pháp để cải thiện kĩ năng nghe tiếng Nhật.

Ứng dụng vào trong luyện thi JLPT và đời sống hàng ngày.

動画内のシーン

Ưu điểm của khóa học

  • Giúp nâng cao kĩ năng tiếng Nhật
  • Tham khảo phương pháp luyện nghe vào JLPT
  • Nâng cao khả năng nghe hiểu và giao tiếp trong tiếng Nhật

Khoá học phù hợp với

  • Người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
  • Người đang học tại trường tiếng Nhật hoặc học chuyên về tiếng Nhật tại đại học
  • Người có dự định sang Nhật học tập, làm việc

About the instructor

NIPPON★GO
Official account

Online Japanese language learning service provided by LOCOBEE Inc.
In addition to the JLPT test preparation courses, we also offer original content such as homonyms and similar words that you can learn in a short time, hints for learning Japanese, and phrases often used in life and tourism.
We will continue to work on producing content useful for international students and employees.

See more

Course content

Total
Loading