Share this course

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Japanese Phân biệt 3 từ gần nghĩa 炊事 – 料理 – 調理
Pro Courses

Phân biệt 3 từ gần nghĩa 炊事 – 料理 – 調理

Học tiếng Nhật đa dạng ở các chủ đề như Kanji, Katakana, Ngữ pháp.

炊事, 料理 và 調理 là 3 từ thuộc chủ đề nấu nướng. Thế nhưng nghĩa và cách dùng của nó trong tiếng Nhật là khác nhau!

Học cách sử dụng 3 từ vựng cùng trong chủ đề nấu nướng.

Video chỉ 90 giây tập hợp đầy đủ các ví dụ đơn giản dễ hiểu tương ứng với 3 từ.

動画内のシーン 動画内のシーン

Ưu điểm của khóa học

  • Giúp nâng cao kĩ năng tiếng Nhật
  • Học cách phân biệt từ gần nghĩa
  • Hiểu được hội thoại tiếng Nhật thường sử dụng trong đời sống hàng ngày

Khoá học phù hợp với

  • Người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
  • Người đang học tại trường tiếng Nhật hoặc học chuyên về tiếng Nhật tại đại học
  • Người có dự định sang Nhật học tập, làm việc

About the instructor

NIPPON★GO
Official account

Online Japanese language learning service provided by LOCOBEE Inc.
In addition to the JLPT test preparation courses, we also offer original content such as homonyms and similar words that you can learn in a short time, hints for learning Japanese, and phrases often used in life and tourism.
We will continue to work on producing content useful for international students and employees.

See more

Course content

Total
Loading