Share this course

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Japanese Phân biệt cặp từ đồng âm khác nghĩa 易しい và 優しい
Pro Courses

Phân biệt cặp từ đồng âm khác nghĩa 易しい và 優しい

Học tiếng Nhật đa dạng ở các chủ đề như Kanji, Katakana, Ngữ pháp.

Cặp tính từ 易しい và 優しい có chung cách đọc là “yasashii” nhưng nghĩa và cách dùng thì lại không hề giống nhau.

Học cách phân biệt 2 tính từ đồng âm khác nghĩa 易しい và 優しい. Các ví dụ cụ thể đi kèm sẽ giải nghĩa rõ hơn về cách dùng của 2 từ này.

動画内のシーン 動画内のシーン

Ưu điểm của khóa học

  • Giúp nâng cao kĩ năng tiếng Nhật
  • Học cách phân biệt từ đồng âm
  • Hiểu được hội thoại tiếng Nhật thường sử dụng trong đời sống hàng ngày

Khoá học phù hợp với

  • Người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
  • Người đang học tại trường tiếng Nhật hoặc học chuyên về tiếng Nhật tại đại học
  • Người có dự định sang Nhật học tập, làm việc

About the instructor

NIPPON★GO
Official account

Online Japanese language learning service provided by LOCOBEE Inc.
In addition to the JLPT test preparation courses, we also offer original content such as homonyms and similar words that you can learn in a short time, hints for learning Japanese, and phrases often used in life and tourism.
We will continue to work on producing content useful for international students and employees.

See more

Course content

Total
Loading