Share this course

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Top Japanese Một số cách nói thú vị của người Nhật với Hán tự “目”
Pro Courses

Một số cách nói thú vị của người Nhật với Hán tự “目”

Học tiếng Nhật đa dạng ở các chủ đề như Kanji, Katakana, Ngữ pháp.

Cùng học một số cách diễn đạt với Hán tự 目 mà người Nhật hay dùng để có thể giao tiếp tự nhiên nhé!

Giới thiệu 4 thành ngữ sử dụng 目.

Học về cách sử dụng qua ví dụ kèm giải thích cụ thể.

Có thể xem trong thời gian ngắn với video 90 giây.

動画内のシーン

Ưu điểm của khóa học

  • Giúp nâng cao kĩ năng tiếng Nhật
  • Học Hán tự và thành ngữ tiếng Nhật
  • Hiểu được hội thoại tiếng Nhật thường sử dụng trong đời sống hàng ngày

Khoá học phù hợp với

  • Người có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Nhật
  • Người đang học tại trường tiếng Nhật hoặc học chuyên về tiếng Nhật tại đại học
  • Khoá học phù hợp với

About the instructor

NIPPON★GO
Official account

Online Japanese language learning service provided by LOCOBEE Inc.
In addition to the JLPT test preparation courses, we also offer original content such as homonyms and similar words that you can learn in a short time, hints for learning Japanese, and phrases often used in life and tourism.
We will continue to work on producing content useful for international students and employees.

See more

Course content

Total
Loading