Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
Học trong 90 giây! Xếp hạng giữa các pho tượng Phật giáo
Snack Courses

Học trong 90 giây! Xếp hạng giữa các pho tượng Phật giáo

Tìm hiểu mô hình kinh doanh Business Model Canvas trong 90 giây
Snack Courses

Tìm hiểu mô hình kinh doanh Business Model Canvas trong 90 giây

Học cách tạo ra lợi nhuận trong 90 giây
Snack Courses

Học cách tạo ra lợi nhuận trong 90 giây

Học trong 90 giây! Rao thang máy (Elevator Pitch)
Snack Courses

Học trong 90 giây! Rao thang máy (Elevator Pitch)

Học trong 90 giây! Vòng tuần hoàn màu sắc
Snack Courses

Học trong 90 giây! Vòng tuần hoàn màu sắc

Hiểu được sự khác biệt giữa RGB và CMYK trong 90 giây
Snack Courses

Hiểu được sự khác biệt giữa RGB và CMYK trong 90 giây

Học trong 90 giây! Làm thế nào để shoko
Snack Courses

Học trong 90 giây! Làm thế nào để shoko

Học cách thức viết thư trong tiếng Nhật; onchu và sama
Snack Courses

Học cách thức viết thư trong tiếng Nhật; onchu và sama

Hãy học nghi thức lễ trà Nhật Bản dành cho khách
Snack Courses

Hãy học nghi thức lễ trà Nhật Bản dành cho khách

Tìm hiểu về Senkohanabi của Nhật Bản trong 90 giây
Snack Courses

Tìm hiểu về Senkohanabi của Nhật Bản trong 90 giây

Tìm hiểu về Lâu đài Nhật Bản (Shiro) trong 90 giây
Snack Courses

Tìm hiểu về Lâu đài Nhật Bản (Shiro) trong 90 giây

90 giây để học vẽ minh hoạ trên CLIP STUDIO PAINT
Snack Courses

90 giây để học vẽ minh hoạ trên CLIP STUDIO PAINT

Tiếng kêu của các loài dế (Korogi) trong 90 giây
Snack Courses

Tiếng kêu của các loài dế (Korogi) trong 90 giây

90 Giây Để Hiểu về Workflowy - Công cụ phác thảo dàn ý
Snack Courses

90 Giây Để Hiểu về Workflowy - Công cụ phác thảo dàn ý

90 Giây Để Phân Biệt Sumimasen và Gomennasai
Snack Courses

90 Giây Để Phân Biệt Sumimasen và Gomennasai

90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật chủ đề nấu ăn
Snack Courses

90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật chủ đề nấu ăn

90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Ngày tháng!
Snack Courses

90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Ngày tháng!

90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Tàu điện!
Snack Courses

90 giây để học từ vựng Tiếng Nhật - Tàu điện!

90 Giây Để Hiểu Về Đơn Vị Tiền Tệ Nhật Bản
Snack Courses

90 Giây Để Hiểu Về Đơn Vị Tiền Tệ Nhật Bản

90 Giây Để Nhớ và Phân Biệt Katakana Shi-Tsu và N-So!
Snack Courses

90 Giây Để Nhớ và Phân Biệt Katakana Shi-Tsu và N-So!

90 Giây Để Học Tìm Hiểu Về Senchadou!
Snack Courses

90 Giây Để Học Tìm Hiểu Về Senchadou!

90 Giây Để Học Tìm Hiểu Về kịch Noh - Nhật Bản!
Snack Courses

90 Giây Để Học Tìm Hiểu Về kịch Noh - Nhật Bản!

90 Giây Để Tìm Hiểu Về Lời Từ Chối Trong Tiếng Nhật!
Snack Courses

90 Giây Để Tìm Hiểu Về Lời Từ Chối Trong Tiếng Nhật!

90 Giây Để Tìm Hiểu Về Ứng Dụng Chỉnh Sửa Ảnh VSCO
Snack Courses

90 Giây Để Tìm Hiểu Về Ứng Dụng Chỉnh Sửa Ảnh VSCO