Japanese
Online courses for learning Japanese language skills

Edit Your Review

Describe your thoughts and experience with this course.
Cancel
Complete

Your Review

Delete
Edit

Review This Course

Describe your thoughts and experience with this course.
Exit
Complete

Review This Course

Post a review
JLPT Practice Test N1 (Advanced Level) (Free)
Pro Courses

JLPT Practice Test N1 (Advanced Level) (Free)

1 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
3
Free
JLPT Practice Test N1 (Advanced Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N1 (Advanced Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N2 (Pre-Advanced Level) (Free)
Pro Courses

JLPT Practice Test N2 (Pre-Advanced Level) (Free)

1 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
Free
JLPT Practice Test N2 (Pre-Advanced Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N2 (Pre-Advanced Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N3 (Intermediate Level) (Free)
Pro Courses

JLPT Practice Test N3 (Intermediate Level) (Free)

1 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
1
Free
JLPT Practice Test N3 (Intermediate Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N3 (Intermediate Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N4 (Elementary Level) (Free)
Pro Courses

JLPT Practice Test N4 (Elementary Level) (Free)

1 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
2
Free
JLPT Practice Test N4 (Elementary Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N4 (Elementary Level)

10 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N5 (Basic Level)
Pro Courses

JLPT Practice Test N5 (Basic Level)

11 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
JLPT Practice Test N5 (Basic Level) (Free)
Pro Courses

JLPT Practice Test N5 (Basic Level) (Free)

1 Mock Exams
Instructor: NIPPON★GO
3
Free
Bí quyết chiến đấu với phần thi đọc hiểu của bài JLPT
Pro Courses

Bí quyết chiến đấu với phần thi đọc hiểu của bài JLPT

Instructor: NIPPON★GO
Cách dùng của 確か và 確かに
Pro Courses

Cách dùng của 確か và 確かに

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~ものの
Pro Courses

Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 ~ものの

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Phân biệt cặp từ đồng âm khác nghĩa 易しい và 優しい
Pro Courses

Phân biệt cặp từ đồng âm khác nghĩa 易しい và 優しい

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Phân biệt 3 từ gần nghĩa 炊事 – 料理 – 調理
Pro Courses

Phân biệt 3 từ gần nghĩa 炊事 – 料理 – 調理

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜どころか~も~ない
Pro Courses

Học ngữ pháp tiếng Nhật N2 〜どころか~も~ない

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Katakana người Nhật thường sử dụng ポジティブ và ネガティブ
Pro Courses

Katakana người Nhật thường sử dụng ポジティブ và ネガティブ

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Nhật
Pro Courses

Làm thế nào để cải thiện kỹ năng nghe tiếng Nhật

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Katakana người Nhật thường sử dụng ラストオーダー
Pro Courses

Katakana người Nhật thường sử dụng ラストオーダー

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Một số cách nói thú vị của người Nhật với Hán tự “目”
Pro Courses

Một số cách nói thú vị của người Nhật với Hán tự “目”

1m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Ôn tập Ngữ pháp JLPT N4 và bài tập thực hành
Pro Courses

Ôn tập Ngữ pháp JLPT N4 và bài tập thực hành

7h 19m Video Course
Instructor: NIPPON★GO
Học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N2 Ngữ Pháp
Pro Courses

Học Tiếng Nhật - Luyện Thi JLPT N2 Ngữ Pháp

10h 43m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật N3 Luyện thi JLPT Ngữ pháp
Pro Courses

Học tiếng Nhật N3 Luyện thi JLPT Ngữ pháp

3h 53m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo
Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4
Pro Courses

Học tiếng Nhật Hướng dẫn cách giải và dịch đề thi JLPT N4

4h 32m Video Course
Instructor: Ngô Trần Minh Thảo